Reglament Gallecs Night Trail

Informació Bàsica

Horari i lloc de la prova
Sortida (19:30) i arribada al Parc de les Pruneres de Mollet del Vallès.

Recollida de dorsal
Els inscrits podran recollir la bossa del corredor, amb el dorsal-chip, als horaris establers a l’apartat corresponent de la pagina web.

Política de devolucions
Una vegada efectuada la inscripció a la prova no es realitzarà cap devolució de l’import, llevat que la prova sigui suspesa per decisió de l’organització i/o per causa imputables a la mateixa.

Reglament

1. El dissabte 18 de Novembre de 2017 a les 19:30 es celebrarà la 1a edició de la GALLECS NIGHT TRAIL, amb sortida i arribada al Parc de les Pruneres de Mollet del Vallès.

2. La GALLECS NIGHT TRAIL es una cursa de muntanya nocturna que transcorre principalment per camins i corriols de l’espai rural de Gallecs, comprès entre els termes municipals de Mollet del Vallès i Parets del Vallès. La prova consta de dos possibles recorreguts circulars, un recorregut llarg de 21 km i 650m de desnivell, i un curt de 14 Km i 500m de desnivell, aproximadament.

3. Per participar-hi s’ha de ser major d’edat el dia de la cursa.

4. S’informarà del material obligatori i recomanat a la pagina web de la cursa. L’organització revisarà i supervisarà, aleatòriament, que els participants duguin el material obligatori. El director de la cursa es reserva el dret a fer canvis, sobre el material obligatori per fer front a l’etapa.

5. Tindran trofeu els 3 primers corredors i les 3 primeres corredores així com el primer i la primera corredor\a local (no acumulable), a les dues curses.

6. El recorregut estarà degudament senyalitzat amb element reflectants.

7. El participants disposaran de 2 punts d’avituallament per la cursa de 14 km (aproximadament als kms 5,5 i 8,5), i 3 punts d’avituallament per la cursa de 21 km (aproximadament als kms 5,5 10,6 i 15,6). Addicionalment hi haurà un avituallament a l’arribada.

8. La organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major.

El temps màxim per finalitzar el recorregut llarg o el recorregut curt es de 3:15h. Pels participats de la cursa de 21 km, hi haurà un temps de tall de 1h 30’ al segonavituallament (km 10,6). Aquells corredors que el sobrepassin hauran d’entregar el seu dorsal al control, retirar-se de la prova i seguir les instruccions dels responsables.

9. La organització tindrà el control de tots els participats que preguin la sortida per tal d’assegurar que arribin a la zona d’arribada. Durant el recorregut hi hauran diferents punts de controls repartits al llarg del mateix. Els corredors hauran de quedar registrats en tots els punts de control establerts.

10. Els inscrits podran recollir la bossa del corredor, amb el dorsal-chip als horaris establerts a l’apartat corresponent de la pagina web.

11. El cronometratge de la prova es realitzarà mitjançant un sistema de chip al propi dorsal.

12. És obligatori portar el dorsal visible perquè l’organització pugui identificar als participants amb claredat en cada un dels controls. És obligatori portar visible el dorsal per facilitar l’accés als espais reservats als corredors.

13. La organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots el participants disposaran d’una assegurança d’accidents contractada per l’organització.

14. La inscripció de la GALLECS NIGHT TRAIL té un preu de 22€ pel recorregut llarg i de 17€ per recorregut curt. Pel participants no federats (llicència mínima FEEC C) hi haurà un complement de 3 € per ambdues curses. La GALLECS NIGHT TRAIL es una cursa solidaria, els participants tindran la possibilitat fer una aportació solidaria d’1€ a la Fundació el Roure del Vallès. La inscripció es personal i intransferible. La cursa podrà acollir un límit màxim de corredors. Les inscripcions es tancaran en arribar a aquest límit o bé el Diumenge 12 de novembre a mitja nit.

15. Únicament s’acceptaran llicencies FEEC.

16. L'organització es reserva el dret d'ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial de la cursa.

17. Una vegada efectuada la inscripció a la prova no es realitzarà cap devolució de l’import, llevat que la prova sigui suspesa per decisió de l’organització i/o per causa imputables a la mateixa.

18. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.

19. El control del tràfic al recorregut correspon Policia Municipal de Mollet del Vallès i a l'organització.

20. Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliure de qualsevol responsabilitat civil

El participant eximeix en qualsevol cas a la organització de les reclamacions o demandes per accident o malalties que es pugin contraure o agreujar durant la prova, per accions o omissions, per danys personal o material, i, sense caràcter limitatiu, per robatori, furt o deteriorament del material pugin produir-se per actes propis, per part d’altres participants, o inclòs, durant el desenvolupament de l’activitat.

21. La formalització de la inscripció implica l'acceptació del present reglament. El que no hi sigui previst, es sotmetrà a la decisió de l’organització.

22. L’acceptació d’aquest reglament suposa també el compromís i el respecte al medi ambient i la fauna i flora de l’Espai Natural de Gallecs, abans, durant i desprès de la prova. El participant que no respecti la normativa vigent de l’espai natural serà desqualificat. Gallecs és un espai d’interès natural (EIN) des del 20 d’octubre de 2009, mitjançant el Decret 156/2009, quan es va incloure al Plà d’espais d’interès natural (PEIN) amb l’objectiu de protegir un dels paisatges més característics de la plana del Vallès.