Préstec de material

CONSULTAR AL CLUB ELS PREUS DE PRÉSTECS

CLUB   MUNTANYENC  MOLLET

 

NORMATIVA SOBRE EL PRÉSTEC DE MATERIAL

 

1.- El préstec de material és exclusiu per als socis del Club Muntanyenc Mollet. Per gaudir d'aquest sevei és necessari acreditar-se com a soci.

  • - Les activitats programades pel C.M.M. tenen preferència en la reserva de material, sempre que es notifiqui amb 15 dies d'antelació
  • - En les activitats programades pel C.M.M. no es cobrarà préstec. Només es dipositarà la fiança.
  • - Les persones pendents de fer-se sòcies, i tan sols per activitats programades pel C.M.M., podran accedir al préstec, amb un recàrrec del 100% , tenint en compte que sempre tindran prioritat els socis.
  • - No està permès passar-se material d'un soci a un altre. El mateix que se li ha prestat, l'ha de retornar al club.
  • - Pel material utilitzat per a cursos organitzats pel C.M.M. no s'ha de dipositar fiança, ni que hi participi gent forània.

2.- El soci té l'obligació de comprovar l'estat del material en el mateix moment que se  li lliuri. No s'accepten reclamacions després de la seva recollida.
2.1 - El soci es compromet a retornar el material amb el mateix estat en que l'ha rebut, a excepció del desgast produït durant la seva correcta utilització.
2.2 - En cas de pèrdua o robatori del material, la persona que se li fa el préstec haurà d'abonar la totalitat de l'import de substitució.
2.3 - Els desperfectes ocasionats per un mal ús serà motiu de descompte de la fiança.

3.- En el moment de retirar el material s'abonarà el preu de la fiança.
3.1 - Al tornar el material, es revisarà si està en condicions i es procedirà a retornar la fiança descomptant el preu del préstec si s'escau.

4.- El preu del préstec és per una setmana. Es recull el material dijous o divendres i la devolució s'haurà de fer efectiva el dijous sigüent o, com a màxim, el divendres.
4.1 - El material tornat fora de termini implica haver d'abonar l'import del préstec dels caps de setmana corresponents.
4.2 - El préstec per períodes més llargs i/o per vacances s'estudiarà individualment i tenint en compte la previsió de reserva que hagin fet els socis.

5.- Les cordes no es presten.

 

 • El C.M.M. no es farà responsable dels accidents que es puguin produir per un mal ús del material.
 • Aquesta normativa i la llista de preus serà exposada al magatzem de material.
 • La utilització dels serveis de material implica l'acceptació d'aquest reglament.
 • Qualsevol cas no previst, serà resolt per la Junta Directiva.