com fer-se soci?

Per fer-se soci cal dirigir-se a secretaria :

Casal "La República"
Dijous i Divendres de 20 a 22h
C/ Pineda Fosca, 6
08100-MOLLET DEL VALLES
Barcelona

Es necessari:

  • Dades personals
  • 2 Fotografies de carnet
  • Altres dades d'interes (al·lèrgies, fòbies, vertigen, aficions)
  • Pels menors de 18 anys: Dades del Pare/Mare/Tutor (nom i dni)
  • Dades bancàries per realitzar domiciliació (Número, Nom i direcció del banc)

Tipus de Quotes

Inscripció: 15,00 € Única
Individual: 25,00 € Anual
Familiar: 45,00 € Anual